Bright Boost

 

DID is de nieuwe internationale standaard voor Business Information Management, opvolger van BISL en BISL Next. Het is ontworpen om informatiemanagers te ondersteunen bij het inrichten en uitvoeren van business informatie management. DID is een handreiking, geen wet of voorschrift. De gedachte achter DID is dat elk vernieuwings- en verbeteringstraject via vier domeinen loopt:

 • Het governance domein, waarin de uitgangspunten en beleidsafspraken worden opgesteld.
 • Het strategy domein waarin de (meer) jaren plannen worden opgesteld, vertaald worden naar concrete acties en waarin de beschikbare middelen worden toegewezen.
 • Het improvement domein waarin de strategie wordt uitgewerkt.
 • Het operation domein waarin de focus ligt op gebruikersondersteuning, communicatie en autorisatie.

In de training maak je kennis met DID en leer je hoe je dit toe kunt passen in jouw eigen praktijk.

De training zal er als volgt uit zien:

Dag 1:

 • Introduction to BIM, to DID and BiSL and why BIM is needed
 • The DID Framework
 • Case study and Exercise (introduction)
 • Lunch
 • Drivers and perspectives
 • Governance domain
 • Strategy domain
 • Exercise 
 • Reflection and questions
 • Sample exam questions.

Day 2:

 • Improvement domain
 • Operation domain
 • Kick-starting DID
 • From Mission to Capability
 • Lunch
 • Policies, benefits and risks
 • Strategic issues and themes
 • Improving services by design
 • Exercise 
 • Sample exam questions
 • Evaluation

De training wordt gegeven door een combinatie van trainers, hierdoor kun je als cursist een optimale combinatie van theorie en praktijk verwachten. De training is samen ontwikkeld met Léon-Paul de Rouw, Brian Johnson en Jasper Maas. Auteurs van het officiële DiD foundation en practitioner en expert DiD en BiSL next.

Taal: de trainers spreken Nederlands (Nederlandse slides en examens komen later dit jaar beschikbaar).

Certificering: Je krijgt omdat dit een eerste pilot is een gratis APMG examen!

Locatie: Maliebaan 108, Utrecht

Dit is hoe het examen eruit ziet:

 • 40 vragen
 • 40 minuten
 • Bij 65% (26 vragen goed) heb je het examen gehaald
 • Geen boek oid erbij toegestaan

Het APMG DID Foundation examen wordt via internet aangeboden. Het examen is beschikbaar in het Nederlands. Tijdens de training worden de formele Nederlandse sheets gehanteerd. Dit examen wordt via internet aangeboden. De deelnemers kunnen dus, op een voor hun geschikt moment, het examen afnemen.

Meer informatie op de APMG website https://apmg-international.com/product/digital-information-design-did

Meer weten over DiD? Neem deel aan onze Linkedin groep.


Category Business Information Management
Tags
Experience Level Beginner